Kalendarze / Calendars

Kalendarze / Calendars

PL / Jesteśmy pierwsi.

Koncepcja firmowego notesu kalendarzowego powstała jako alternatywa dla tradycyjnego kalendarza książkowego. W roku 2009 zaprojektowaliśmy dla Nova Trading pierwszą tego typu pracę. Notes jako gadżet promocyjny firmy, szybko został zauważany na  rynku poligrafii użytkowej.  Od początku koncepcja zakładała pełną modyfikowalność charakteru notatnika. Dzięki temu w prosty sposób mogliśmy proponować to rozwiązanie w szerszej skali. Od tamtej pory zrealizowaliśmy tego typu prace dla wielu firm. Wszystkie cechowała potrzeba posiadania indywidualnego, zgodnego z ich charakterem – gadżetu, który prócz swojej estetyki spełniał funkcje użytkowe.

Obecnie widzimy wzrost popularności tego typu prac. Tym samym utwierdzamy się w założeniach, które w projektowaniu towarzyszą nam od lat, że indywidualny charakter plus użyteczność sprawiają, iż praca jest ponadczasowa.

EN / First to be noted.

The concept of a corporate notepad calendar is an alternative to a traditional notebook organizer. In 2009 we have proposed the first notepad to Nova Trading.A company promotion notepad was quickly noticed on the professional print market. The concept bases on full adaptability of notepad’s character. It is the simplest way to propose this solution in a larger market scale. Since then we have produced multiple notepads for numerous companies. All the clients asked for a unique gadget that would express their individual image, while being also a useful tool.

We are currently witnessing growing demand for products of this kind. This confirms our belief that has guided us in our design work for many years: unique character and usability make an evergreen.