Prezentacja kanałów dystrybucji firmy Nestle. Z uwagi na wewnętrzny charakter prezentacji przedstawiamy jedynie wstęp obrazujący stylistykę.  

dm1 design&media

ul. Kościuszki 18/9

87-100 Toruń

NIP: 739-131-95-99

Adam Przeździecki

tel
509 263 988

Monika Przeździecka

tel
502 713 188